Aktuality

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Česká agentura pro standardizaci
  1. Česká agentura pro standardizaci s.p.o. (Agentura) oznamuje, že se po dokončení plánované rekonstrukce budovy na adrese Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 s účinností od 30. ledna 2023 stěhuje zpět na adresu svého sídla. Veškerá telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají nezměněny. Stěhování bude probíhat od 20. do 27. ledna 2023 a z tohoto důvodu nelze zajistit […]
  2. V listopadu 2022 byl zahájen projekt Horizon Europe PEERS, který se bude zabývat podporou připravenosti a reakce na CBRN-E rizika. Projekt trvá 36 měsíců. ČAS se do tohoto evropského projektu zapojuje výzkumem existujících norem na toto téma. Níže uvedená zpráva popisuje cíl projektu aplikovaného evropského výzkumu a vyzývá všechny zainteresované strany zabývající se problematikou CBRN-E, […]
  3. Od roku 2017, kdy bylo schváleno nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, všeobecně označované jako MDR, velmi často zaznívaly prosby českých výrobců, dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, aby vznikl komplexní komentář k tomuto rozsáhlému právnímu předpisu, který bude obsahovat jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou […]
  4. Česká agentura pro standardizaci spustila zcela nový e-shop, který je dostupný na adrese eshop.agentura-cas.cz. Tímto krokem se rozhodla výrazně usnadnit všem zájemcům přístup k technickým normám ČSN i TNI. Každý, kdo normu potřebuje ke své práci nebo se o ni zajímá z jiného důvodu, ji může mít během pár minut. Nový e-shop Agentury ČAS totiž […]
  5. Vážení uživatelé, v sobotu 26. 11. 2022 od 10:00 do 14:00 budou z důvodu plánované údržby služby ČSN online pro jednotlivce, ČSN online pro firmy s více uživateli, Sponzorovaný přístup a Seznam ČSN NEDOSTUPNÉ. Děkujeme za pochopení. Technická podpora ČSN online 
© 2019 Magazín Čas. Všechna práva vyhrazena. Vydává Česká agentura pro standardizaci, s.p.o.