Aktuality

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Česká agentura pro standardizaci
  1. Praha, 7. června 2023 – Předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Viktor Pokorný a generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Zdeněk Veselý slavnostně otevřeli Listovu pasáž. Původní těšnovská pasáž dostala jméno po profesoru Vladimíru Listovi. Významný český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog tak konečně získá důstojné připomenutí svého přínosu českému průmyslu. Není přitom […]
  2. Pasáže jsou takové zkratky umožňující průchod domovními bloky. Najdeme je ve všech větších městech. Ale co do počtu pasáží se může Praze rovnat jen málo měst. Pražské pasáže mají svůj osobitý charakter i atmosféru. A jedna nová přibyla oficiálně 7. června 2023. Tento den předseda ÚNMZ Viktor Pokorný a generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý […]
  3. Již tradiční konference Rok informatiky našla letos azyl v Panském dvoře nacházejícím se ve starobylé Telči. Partnerem konference je také Česká agentura pro standardizaci. Její zástupce, Petr Stiegler, vedoucí oddělení atestací, vystoupil v rámci odpoledního bloku druhého konferenčního dne. Řada na něj přišla po vystoupeních Petra Šimůnka, který se věnoval moderním způsobům autentifikace a Michala Karvánka. Ten přišel […]
  4. Již doslova za pár desítek hodin začne na Panském dvoře v historické Telči jedna největších událostí letošního roku pro všechny, kteří se zajímají o elektronizaci veřejné správy. Časopis eGoverment a společnost Infocom pořádají již tradiční konferenci Rok informatiky. Letošní dvoudenní program je naplánován na 31. května a 1. června 2023. Chybět zde nemůže ani téma atestací elektronických systémů spisových služeb, kterým […]
  5. Objednávka atestace Atest elektronického systému spisové služby