Aktuality

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Česká agentura pro standardizaci
  1. Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a sekretariátem Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325 (CEN/TC 325) „Prevence kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov“ si Vás dovolují pozvat na unikátní mezinárodní odbornou konferenci: „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“ Cílem konference, která se uskuteční při […]
  2. 1. místopředseda Rady kvality České republiky, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler, vyhlásil jménem Rady kvality ČR, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2022.Přihlášky je možné podávat do 26. června 2022 (v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 15. srpna 2022) na e-mailovou […]
  3. Na letošní výstavě IFAT svou přednáškou, o kterou se podělili Ivana Kolínská z České agentury pro standardizaci a Vojtěch Doležal ze spolupracující společnosti SEWACO, seznámili odborníky různých zemí z oblasti vodního hospodářství o svém záměru přenést standardy DWA do českého prostředí. „Česká agentura pro standardizaci je především institucí, která zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických […]
  4. Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejpřínosnější původní ČSN, která byla vydána v r. 2020 a 2021. Soutěž si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivec nebo organizace) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu / inovace a standardizace, a tím řeší: začlenění technické normalizace do procesů výzkumu a vývoje nebo inovačních procesů na […]
  5. Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno: Cena Vladimíra Lista Čestné uznání Vladimíra Lista Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2022 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 15. 8. […]
© 2019 Magazín Čas. Všechna práva vyhrazena. Vydává Česká agentura pro standardizaci, s.p.o.