Aktuality

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Česká agentura pro standardizaci
  1. Na webových stránkách České agentury pro standardizaci byly v sekci věnované Atestacím elektronických systémů spisových služeb (eSSL) aktualizovány některé klíčové dokumenty. K dispozici je tak verze 1.1 Provozního řádu atestačního střediska platná od 27. listopadu 2023: Dále je k dispozici také aktualizovaná verze Pravidel ochrany osobních údajů Atestačním střediskem pro elektronické systémy spisové služby, kterou lze najít v sekci […]
  2. Česká agentura pro standardizaci a Národní archiv uzavřeli memorandum o spolupráci. Na jeho základě budou obě organizace spolupracovat na zajištění procesu atestací elektronických systémů spisových služeb (eSSL). Agentura ČAS bude využívat validátoru datových balíčků SIP a jejich využitelnosti pro provedení výběru archiválií a také předání dokumentů vybraných za archiválie k trvalému uložení, tak jak to […]
  3. Zapojte se i Vy do tvorby technických norem Technické normy každodenně používají obchodníci, výrobci, veřejné instituce a další organizace jako nástroj řízení životně důležitých oblastí – jsou to mimo jiné obchod, řízení, kvalita, zdraví a bezpečnost, nové technologie pro zvýšení energetické účinnosti, dopad na životní prostředí nebo interoperabilita. Proto je naším cílem, aby byly technické […]
  4. Bez spisové služby se neobejde celá řada veřejných, ale ani soukromých organizací. Je to cesta, jak efektivně pracovat s obdrženými dokumenty v rámci interních procesů. Někteří – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je nazývá veřejnoprávními původci – ji dokonce musí vést povinně. A právě veřejnoprávní původci budou současně již velmi brzy povinní vést spisovou […]
  5. V oblasti technických norem a normalizace existuje mnoho jednotlivců, kteří svým přínosem ovlivňují celosvětový technologický vývoj. Jedním z těchto výjimečných expertů je pan Jan Obdržálek, který letos získal prestižní ocenění IEC Award 1906 za rok 2023 za práci v rámci technické komise IEC/TC 25 Veličiny a jednotky. Management IEC si je vědom toho, že zásadní […]